Verlanglijstje
Geen items

De 'Doe mee en win'- actie is afgelopen

De winnaars van de hoofdprijs 450,- euro shoptegoed worden binnenkort bekend gemaakt.

 

Actievoorwaarden ‘Doe mee en win’-actie

 • Dit reglement is van toepassing op de online actie 'Doe mee en win'-actie, een uitgave van Intratuin.nl. De actie loopt van 9 december t/m 5 januari 2014;
 • Deelnemers die akkoord gaan met de voorwaarden abonneren zich tot wederopzegging op de e-mailnieuwsbrief van Intratuin.nl. Deelnemers kunnen zich eenvoudig afmelden voor deze nieuwsbrieven via een link onderaan de betreffende e-mail;
 • Deelname aan de 'Doe mee en win’-actie is gratis. Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dient een geldig e-mailadres en geldige persoonsgegevens te zijn ingevuld;
 • Voor het meespelen aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs dienen deelnemers 18 jaar of ouder te zijn en een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België te hebben;
 • Deelnemen kan via de kanskaart die wordt uitgedeeld bij de kassa van Intratuin in de periode 9 t/m 22 december 2013 (OP=OP) of via de mailing die wordt verstuurd aan abonnees van de Intratuin nieuwsbrief in de periode van 23 december t/m 5 januari 2014.
 • Deelnemen kan slechts eenmalig met het opgegeven e-mailadres en is mogelijk t/m 5 januari 2014;
 • Er wordt maximaal 1 kanskaart per betalende klant uitgereikt;
 • Bij het bezorgen van producten en het aan de deur betalen van de factuur worden geen kanskaarten verstrekt;
 • Iedere deelnemer maakt kans op de hoofdprijs: € 450,- shoptegoed bij Intratuin;
 • Iedere deelnemer ontvangt na deelname direct per e-mail een kortingsbon van € 5,- bij besteding van € 20,-, in te leveren in de periode 6 t/m 26 januari 2014;
 • Deze korting wordt verrekend over alle goederen die in de transactie worden gekocht, naar rato van waarde en aantal. Bij retourneren van (één van) deze goederen zal de waarde van deze goederen minus de gegeven korting worden uitbetaald. 
 • Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten of andere producten en niet geldig in combinatie met andere lopende acties.
 • Hoofdprijswinnaars worden binnen twee weken na afloop van de actieperiode op het opgegeven e-mailadres geïnformeerd over de prijzen.
 • Tot en met 28 februari 2014 kunnen de prijzen worden opgeëist.

Aansprakelijkheid

 • Intratuin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct of indirect) op welke wijze dan ook voortvloeiende uit of samenhangende met de actie.
 • Intratuin en haar partners zijn niet aansprakelijk voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteert in beperking, vertraging of verlies van gegevens;
 • Intratuin en haar partners zijn niet aansprakelijk voor verlies van resultaten van de deelnemer en/of de opgave van verkeerde of onvolledige gegevens door een deelnemer.

Privacy Statement

 • De gegevens van deelnemers worden uitsluitend gebruikt om uitvoering te geven aan de actie 'Doe mee en win', waaronder het versturen van uitnodigingse-mails, alsmede het verzenden van e-mailnieuwsbrieven van Intratuin. Deelnemers kunnen zich afmelden voor de e-mails via een link onderaan de betreffende e-mail of via de site.

Algemeen

 • Intratuin behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen;
 • Medewerkers van de organisatie en partners zijn uitgesloten van deelname;
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend;
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden;
 • Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing;
 • Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter;
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u contact met ons op te nemen via info@intratuin.nl.
 • Intratuin Nederland B.V. behoudt zich het recht om voor iedere deelnemer die op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Intratuin of derden de actie stop te zetten.
 • Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@intratuin.nl.