Duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

De maatschappij vraagt steeds meer om duurzame sierteeltgewassen. Begin 2016 tekende Intratuin daarom samen met diverse ketenpartijen een gezamenlijk plan van aanpak voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In 2022 moet dit ertoe leiden dat 60% van de gebruikte middelen duurzaam is.

Om ervoor te zorgen dat de tuinbranche vanuit een gemeenschappelijk vertrekpunt redeneert en werkt, is een gezamenlijk wensenpakket geformuleerd, als basis voor het plan van aanpak. Omdat dit realistisch en haalbaar moet zijn, hebben we hiervoor de hulp ingeroepen van Tuinbranche Nederland en kennispartners CLM Onderzoek & Advies en Stichting Natuur & Milieu. De aanpak geldt zowel voor Nederlandse als voor buitenlandse telers en leveranciers en bestaat uit een aantal maatregelen die staan vermeld in de retailambitie.