Laden..

gebruikersvoorwaarden

Als hieronder wordt gesproken over Intratuin, wordt daarmee bedoeld Intratuin Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, maatschappijen en derde partijen.

Op de website van Intratuin word je algemene informatie aangeboden over activiteiten, diensten en producten die bij Intratuinvestigingen worden aangeboden en daarmee verband houdende onderwerpen. Hoewel Intratuin de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie (zoals bijvoorbeeld prijzen, productinformatie, advies en acties). 
Intratuin is niet aansprakelijk voor kennelijke type- of programmeerfouten tenzij aan de zijde van Intratuin sprake is van opzet of grove nalatigheid.

Intratuin kan niet uitsluiten dat er sprake kan zijn van storingen of onderbrekingen bij het gebruik van haar website of vertraging in het verstrekken van informatie of verzending van berichten. Hiervoor aanvaardt Intratuin geen aansprakelijkheid.
Intratuin is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Intratuin.

De website van Intratuin bevat veel onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Intratuin en van derden rusten. Zo zijn de tekeningen, foto's, teksten en de overige grafische vormgeving van onze website auteursrechtelijk beschermd en is ook de benaming ‘Intratuin’, alsmede het daarbij behorende logo, gedeponeerd als merk bij het Benelux Merkenbureau (dit geldt eveneens voor vele andere gebruikte benamingen en logo’s op deze site). Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Intratuin, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Wil je iets laten bezorgen in Belgie?

Hier op Intratuin.nl bezorgen we alleen in Nederland

Back to top