Klimaat en energie

klimaatIntratuin leeft van de natuur. Wij geven om de aarde. We erkennen dat we met zijn allen te veel fossiele brandstoffen gebruiken en zo een klimaatverandering veroorzaken. Dat is gevaarlijk voor mensen, door hevige weersomstandigheden en een stijgende zeespiegel, maar ook voor planten. Doordat het klimaat sneller verandert dan planten zich kunnen aanpassen verdwijnen er in rap tempo hele soorten dieren en planten. Ook komt er meer woestijn. Dat moeten we ons aantrekken.

We maken daarom een inventarisatie van onze bijdrage aan deze klimaatverandering en nemen maatregelen om deze bijdrage ieder jaar kleiner te maken. Opvang van regenwater helpt daarbij. En in sommige winkels zijn duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen te zien.