Alles wat we doen, begint met groen

Duurzaam ondernemen is een continu proces waar geen einde aan komt. Het is een inspirerend proces en hier gaan we serieus en enthousiast mee verder in de toekomst. Continu blijven verbeteren, innoveren en out of the box willen denken is maatschappelijk verantwoord ondernemen op het lijf geschreven, net als op dat van Intratuin. Op deze manier is Intratuin groot geworden, door een eigen pad te kiezen. Alles wat we doen begin met groen. Dat is het gedachtegoed van Intratuin, daar liggen onze roots, en daar ligt nog steeds onze kracht!

Intratuin kiest er voor een duurzaamheidsbeleid op te stellen op basis van haar eigen prioriteiten. Wij denken zo een toegevoegde waarde te creëren aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Intratuin.        

Visie op groen doen
Als tuincentrumketen staan we midden in de samenleving. Wij vinden dat natuur de kern van het leven is; wij denken en doen vanuit de natuur. Vanuit het hart voelen we ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, voor deze en volgende generaties. Duurzame ontwikkeling is namelijk voorzien in de behoeften, hier en nu, en daar en later. We geloven dat we de wereld alleen samen écht kunnen verbeteren. Beginnend door een stip aan de horizon te zetten en iedere dag ons beste beentje voor te zetten.

Dilemma’s
Intratuin neemt haar maatschappelijke rol serieus en gaat weloverwogen te werk. Hierbij komen we regelmatig voor allerlei dilemma’s te staan. Bijvoorbeeld over de continuering van de verkoop van bepaalde producten, maar ook over kosten en marges. Is het noodzakelijk om verandering ad hoc door te voeren of doen we dit stapsgewijs? En wat doen we als stakeholders verschillende meningen hebben?

Vaak wordt verwacht dat organisaties onder druk van diverse stakeholders veranderingen direct doorvoeren. Buiten de vraag of dat altijd realistisch is, is het maar de vraag of het de beste weg is. Een simpel voorbeeld is het stoppen met de verkoop van chemische gewasbeschermingsmiddelen in onze vestigingen. Vanwege onze zorg voor het milieu heeft Intratuin besloten dit stapsgewijs door te voeren. Als we zonder beschikbare alternatieven direct alle chemische gewasbeschermingsmiddelen uit onze schappen hadden verwijderd, was de kans groot dat klanten zelf aan de slag zouden gaan met huis-, tuin- en keukenmiddelen, zoals bijvoorbeeld chloor, dat uiteindelijk vele malen schadelijker is voor het milieu. Door het stapsgewijs aan te pakken, kunnen wij voldoende goede alternatieven garanderen.

Wij willen er te allen tijde voor zorgen dat we de beste service aan onze klanten blijven geven en dat onze totale organisatie – waarvoor zo’n 3500 mensen werken- succesvol blijft. Dat vinden wij net zo goed behoren tot onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het brengt met zich mee dat we in prioriteiten moeten stellen en keuzes maken. Hierdoor kan het voorkomen dat we niet altijd of niet altijd meteen kunnen meegaan in de belangen van alle organisaties. We staan overigens wel altijd open voor een dialoog, maar maken eigen keuze op basis van beleid.

Elke dag een beetje beter
Elke verbetering die we aanbrengen maakt verschil, soms klein en soms groot met heel veel impact. Ons motto is: elke dag een beetje beter.