Laden..

Hoe draag je als retailer bij aan duurzame consumptie-, en productiepatronen? #SDG12

 

Vanwege een groeiende wereldbevolking – tegen 2050 zou deze 9,6 miljard mensen tellen – hebben we ook te maken met een groeiende vraag naar producten. Intratuin heeft hier als retailer alles mee te maken. Samen met kwekers, leveranciers en andere partijen uit de retailbranche probeert Intratuin oplossingen te bedenken die bijdragen aan duurzame consumptie- en productiepatronen, oftewel doelstelling nummer twaalf van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals/SDG’s) van de Verenigde Naties na te leven.

Doel twaalf is gericht op een efficiënter gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen. Met steeds meer mensen, die allemaal eten en goederen nodig hebben, wordt er aanzienlijk meer geproduceerd. Dit leunt zwaar op de natuurlijke grondstoffen en hulpbronnen van de aarde zoals water, zuurstof en bomen. Voor het behoud van de aarde is het daarom ontzettend belangrijk om ‘meer met minder’ te doen en daarbij de lucht, het water en de bodem minder te belasten. Hierbij moet de hele keten - van boer tot supermarkt, tot gemeentes, waterbedrijven en uiteindelijk de consument – bewust gemaakt worden van de problemen én de mogelijke oplossingen. Intratuin wil hierin een belangrijke bijdrage leveren door consumenten te informeren over duurzame of ‘groene’ keuzes en in haar voorbeeldfunctie zoveel mogelijk zelf de juiste keuzes te maken.

Hoe pakt Intratuin dat aan?

Met in totaal 65 vestigingen is Intratuin geen kleintje te noemen. We hebben een belangrijke plek in de tuinbranche en willen een voortrekkersrol spelen in het verduurzamen van deze branche. Bovendien kunnen we als organisatie een groot aantal consumenten bereiken en willen daarom actief inzetten op het informeren en inspireren tot het maken van groene keuzes. Dit betekent beïnvloeding van zowel de keten en haar productiepatronen, als het consumptiegedrag van onze consumenten. Wat betreft de keten zijn we bij Intratuin voornamelijk bezig om in gesprek te gaan met onze leveranciers. Dat doen we vaak in samenwerking met de Tuinbranche én op eigen initiatief. Zo hebben we Ambitie 3.0 gecreëerd: een convenant dat bovenwettelijke eisen stelt aan gewasbescherming en kwekers aanmoedigt biologische alternatieven te gebruiken. Bij Intratuin nemen we alleen nog af van kwekers die hier positief tegenover staan en zich aan de bovenwettelijke eisen van deze ambitie houden. We kijken tevens naar manieren om samen met onze leveranciers plastic verpakkingsmateriaal te reduceren.

Consumentengedrag

Ook op het niveau van consumptie probeert Intratuin positieve verandering teweeg te brengen. Als groenspecialist vinden we dat we de verantwoordelijkheid hebben om als kenniscentrum op te treden waar het gaat over het verduurzamen van de tuin én alles daarom heen. We adviseren onze consumenten om te recyclen en moedigen dit aan door in 2021 bij alle vestigingen afvalscheidings- prullenbakken te plaatsen. Daarnaast adviseren onze medewerkers over het hergebruik van regenwater, het maken van een eigen composthoop en het vervangen van bestrating door vegetatie.

Beloftes voor de toekomst

Intratuin werkt hard om zo duurzaam mogelijk te zijn. Sommige zaken zijn niet van vandaag op morgen te veranderen en vergen wat meer tijd. In de nabije toekomst en zeker in 2025 willen we 25% minder plastic consumentenverpakkingen hanteren en zorgen dat waar mogelijk plastic of polyester producten van gerecycled materiaal zijn. Bovendien hebben we met elkaar afgesproken dat we voor nieuwe vestigingen of verbouwingen van vestigingen voor duurzame opties zullen kiezen – bijvoorbeeld volgens de BREEAM methode.

Suggesties?

Heb jij ideeën over hoe we nog meer kunnen doen voor verduurzaming van onze productie en het gedrag van onze klanten? Laat het ons weten! Je kunt mailen naar info@intratuin.nl.

Back to top