Laden..

In actie tegen klimaat-verandering #SDG 13

 

Ecosystemen zoals bossen, oerwouden en moerassen verdwijnen in rap tempo. Dit heeft ernstige gevolgen voor de diversiteit aan dieren- en plantensoorten. Tijgers en neushoorns worden met uitsterven bedreigd, maar ook bijen, mussen en vlinders. Als groenspecialist doet Intratuin zoveel mogelijk voor het behoud van de Nederlandse biodiversiteit en draagt de organisatie haar steentje bij aan doelstelling nummer vijftien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals/SDG’s) van de Verenigde Naties (VN): Leven op land.

Voluit luidt SDG 15 ‘bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe’. Waar het op neer komt is dat we met elkaar hard moeten werken om verdere schade aan plant- en diersoorten zo veel mogelijk te beperken en gemaakte schade moeten herstellen. Dat kan in het groot – door wetgeving en het behoud van natuurgebieden – maar ook in het klein, bijvoorbeeld door een groenere achtertuin. Intratuin kan in beide gevallen een belangrijke rol spelen en neemt haar verantwoordelijkheid serieus.

50% groene tuinen in 2030

Intratuin heeft de missie om de Nederlandse voor- en achtertuinen te vergroenen. Momenteel bestaat 36% van de 5 miljoen Nederlandse tuinen uit vegetatie*. Dat betekent dat ruim 60% uit bestrating of andere bebouwing bestaat. Wanneer alle tuineigenaren 17/18m2 van deze bestrating of bebouwing zouden vervangen door groen resulteert dat in 50% groene tuinen – dat komt neer op een totaal extra oppervlakte aan groen zo groot als anderhalf keer de Veluwe! Meer vegetatie in tuinen biedt insecten, vogels en (kleine) zoogdieren leefruimte, voedsel en broedplekken. Het draagt bij aan een biodivers Nederland en een gezonde, natuurlijke leefomgeving. Dit draagt Intratuin actief uit naar haar consumenten. Eén keer per jaar organiseren we de ‘Tegel eruit, plant erin’-actie waarbij consumenten hun bestrating gratis kunnen inruilen voor een plant. In 2020  steunt Intratuin de Nationale Boomfeestdag om het recordaantal van 500.000 nieuwe bomen te planten, door maar liefst 50.000 zaailingen weg te geven (bij besteding van 15.- euro). Ook hechten we bij Intratuin veel belang aan educatie van kinderen over het belang van planten en insecten en werken we bijvoorbeeld samen met Naturalis.

Partnerships

Om onze impact zo groot mogelijk maken bundelen we onze krachten met verschillende partners zoals Tuinbranche Nederland, Naturalis, stichting Groei en Bloei, De Vlinderstichting, Vogelbescherming Nederland en De Nederlandse Bijenhoudersvereniging. Bovendien steunen we lokale initiatieven met betrekking tot de bescherming of verbetering van de omgeving.

*Onafhankelijk onderzoek Deloitte ‘Nederlandse tuin kan bijna drie keer groener’ (2019)

Back to top