Laden..

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe we in Nederland en bij Intratuin omgaan met gewasbescherming

31/1/2020 – In Nederland gelden strikte regels over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Bij Intratuin gaan we hier heel zorgvuldig mee om en gaan we zelfs een stap verder. We raden consumenten aan zoveel mogelijk voor natuurlijke bestrijding te kiezen en hebben een 99% duurzaam gewasbescherming assortiment. De kwekers waar Intratuin mee samenwerkt wordt gevraagd om Ambitie 3.0 te ondertekenen, een document waarin we bovenwettelijke eisen stellen met betrekking tot gewasbescherming en we stimuleren om biologische bestrijders te gebruiken. Het doel van deze maatregelen is het minimaliseren van risico’s en effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de menselijke gezondheid en het milieu. Nu de regering van plan is de wetgeving omtrent dit onderwerp te wijzigen, zet Intratuin de achtergrond van de regelgeving voor jou op een rij en laat je graag kennis maken met onze eigen initiatieven op het gebied van gewasbescherming. 

Bestrijdingsmiddelen hebben geen rooskleurig imago. En alhoewel hardnekkige pesticiden de natuur inderdaad geen goed doen, is het beschermen van gewassen tegen bepaalde insecten soms noodzakelijk om plagen te voorkomen. Plagen kunnen gewassen deels of volledig verwoesten en dat kan vervelende gevolgen hebben. Om te voorkomen dat het bestrijden van zulke plagen gebeurt met giftige stoffen die dodelijk voor dieren zijn, andere begroeiing aantasten en in levensmiddelen of in oppervlaktewater terecht kunnen komen, zijn er in Nederland strikte eisen gesteld aan de toegestane bestrijdingsmiddelen. De allerschadelijkste stoffen zijn verboden. Denk aan neonicotinoïden – verwant aan nicotine en héél schadelijk voor belangrijke insecten zoals de bij – en formaldehyde, een gas dat luchtweginfecties kan veroorzaken. Zowel op Europees als op Nederlands niveau wordt er streng gecontroleerd op het gebruik van deze middelen door enerzijds Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en anderzijds het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (CTGB) plus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De Nederlandse tuinier

Professionele kwekers – zoals die van Intratuin – en boeren die bestrijdingsmiddelen willen gebruiken, moeten dit vooraf aanvragen. Voor hoveniers en gemeenten is het gebruik (in principe) niet toegestaan. De privégebruiker van bestrijdingsmiddelen vormt een bijzondere uitzondering op dit verbod. Er zijn regels omtrent de toegestane middelen en de overheid spoort aan tot het gebruik van alternatieve gewasbestrijdingsmiddelen via Milieu Centraal en OnkruidVergaat.nl, maar de Nederlandse tuinier mag de door de CTGB toegestane gewasbeschermers gebruiken in eigen voor- en achtertuin. Met zo’n 5 miljoen tuineigenaren in ons land is het van groot belang dat ook privégebruik van schadelijke gewasbescherming wordt tegengegaan. Je kunt je afvragen of de bestaande regelgeving dan voldoende is.

Intratuin doet er een schepje bovenop

Bij Intratuin nemen we gewasbescherming serieus. Niet alleen voor onze eigen gezondheid, maar voor het behoud van de biodiversiteit. We voeren al jaren een streng beleid rondom gewasbeschermingsmiddelen en doen daarom een schepje bovenop de bestaande regelgeving rondom particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen. Met al onze vestigingen hebben we de volgende spelregels afgesproken:

  •  Als tuincentrum hebben we een verantwoordelijkheid op het gebied van biodiversiteit en gewasbescherming. Met de kennis die we in huis hebben is het onze taak om de consument te informeren over duurzame alternatieven en het gebruik hiervan aan te moedigen. Dit doen we door medewerkers te trainen en informatie bij het schap te geven – óók over de mogelijke negatieve gevolgen van een bepaald product. We steunen bovendien de BeterBestrijden.nl campagne van Milieu Centraal die dit jaar start en zullen we hier actief over communiceren.

Intratuin promoot gewasbeschermingsmiddelen nooit in externe uitingen!

Glyfosaat is volgens het CTGB nog toegestaan – maar dat kan beter. Sterker nog: Intratuin verkoopt al sinds 2014 geen glyfosaat meer! En van de gewasbeschermingsmiddelen die we verkopen is 99% biologisch. We streven ernaar om in 2021 een 100% biologisch assortiment te hebben.

  • In onze winkels promoten we zoveel mogelijk ‘laag-risicomiddelen’. We zetten deze middelen op ‘oog-hoogte’ in het schap zodat de consument makkelijker een verantwoorde keuze kan maken.
  • Om overdosering en afval te bestrijden zetten we steeds meer in op ready-to-use verpakkingen. In 2022 willen we waar mogelijk voor gewasbeschermingsmiddelen alléén nog maar dit soort verpakkingen aanbieden.

Verbieden particulier gebruik: slecht idee

De overheid twijfelt nu zelf aan de adequaatheid van de reeds bestaande wetten en regels rondom gewasbescherming. Met de beste bedoelingen overwegen ze daarom vanaf begin 2021 een volledig verbod op het gebruik van gewasbescherming in de privésfeer afroepen. Onverstandig als je het Intratuin vraagt. Mensen willen hoe dan ook hun tuin beschermen en zullen mogelijk grijpen naar huishoudmiddelen zoals zeep, chloor en natuurazijn die het evenwicht in de bodem ernstig kunnen verstoren. Uit onderzoek in 2019 bleek dat per jaar 16 miljoen liter natuurazijn in de tuin wordt gebruikt. Met het verbieden van alle gewasbeschermingsmiddelen wordt het gebruik van schadelijke, zelf-geïnitieerde middelen enkel in de hand gewerkt. Dat de overheid met een groeiend aantal verdwijnende diersoorten en de Sustainable Development Goals (met name nummer 15, Leven op het land) in het achterhoofd strengere maatregelen wil nemen is begrijpelijk, maar dit is niet de juiste manier. Wat ze wel zouden kunnen doen is de bestaande regels verscherpen, zoals Intratuin dat reeds heeft gedaan. Als partijen samenwerken kunnen we ertoe komen dat Nederlands kostbare groen – ook in de privésfeer – met zo min mogelijk risico’s en effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu wordt beschermd.

Ook leuk om te lezen

Blog

Plantenvoeding voor tuinplanten

Om je planten gezond te houden moet je ze voeding geven. We leggen je uit welke voeding het beste is voor jouw plant en wanneer je dit het beste kunt geven.

Lees verder

Blog

Voorkom wateroverlast in je tuin

De afgelopen jaren valt er steeds meer regen in korte tijd. Door je tuin op een watervriendelijke manier in te richten help je wateroverlast te voorkomen.

lees verder

Blog

Wat is biodiversiteit in de tuin?

Je hebt er vast wel eens van gehoord: biodiversiteit. Maar wat betekent dit eigenlijk? En hoe kun je er voor zorgen dat jouw tuin een rijke biodiversiteit krijgt? Koos Biesmeijer van Naturalis Biodiversity Center legt het uit.

Lees verder

Wil je iets laten bezorgen in Belgie?

Hier op Intratuin.nl bezorgen we alleen in Nederland

Back to top