Laden..

Voorwaarden actie gratis zak puppy- of kittenvoer

Je ontvangt eenmalig gratis een zak Intratuin Premium puppy- (3 kg) of kittenvoer (2kg), als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je hebt de gratis zak Intratuin puppy- of kittenvoer hier aangevraagd
 • Je puppy of kitten is ten tijde van aanvraag niet ouder dan 1 jaar
 • Je bent in het bezit van een geldig dierenpaspoort van je puppy of kitten
 • Jij bent het baasje, (hobby)fokkers, asiels en opvangcentra zijn uitgesloten van deelname
 • Je kunt de gratis zak Intratuin puppy- of kittenvoer op vertoon van het geldig dierenpaspoort van je puppy of kitten binnen 2 weken ophalen bij de servicebalie van de door jou opgegeven voorkeursvestiging
 • Per puppy of kitten kun je slechts eenmalig een zak Intratuin puppy- of kittenvoer aanvragen

Privacy Statement

 • De ingevulde gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan deze actie, waaronder het versturen van een bevestigingse-mail, alsmede - indien hier tijdens het aanvraagproces akkoord op is gegeven - het verzenden van e-mailnieuwsbrieven van Intratuin. Opgegeven gegevens kunnen eventueel gebruikt worden voor het relevanter maken van de uitingen van Intratuin. Afmelden voor de nieuwsbrieven kan via de link in elke nieuwsbrief.
  Lees alles over wat wij met jouw gegevens doen in onze privacyverklaring.

Algemeen

 • Intratuin behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen
 • Medewerkers van de organisatie zijn uitgesloten van deelname
 • Aan deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend
 • Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met bovenstaande voorwaarden
 • Op deze deelnamevoorwaarden en gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Alle geschillen zullen worden berecht door een door de organisatie aan te wijzen rechter
 • Deze algemene spelvoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Als je wenst te reageren op ons privacybeleid of als jevindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we contact met ons op te nemen via info@intratuin.nl.
 • Intratuin Nederland B.V. behoudt zich het recht om voor iedere deelnemer die op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens Intratuin of derden de actie stop te zetten
 • Voor vragen over de actie kunnen deelnemers contact opnemen via info@intratuin.nl

Wil je iets laten bezorgen in Belgie?

Hier op Intratuin.nl bezorgen we alleen in Nederland

Back to top