Laden..

In actie tegen klimaat-verandering #SDG 13

 

Klimaatverandering is een serieus probleem van de 21ste eeuw dat over de hele wereld merkbaar is. De opwarming van de aarde heeft invloed op het dagelijks leven en het inkomen van miljoenen mensen wereldwijd en dat zal in de toekomst alleen maar toenemen. Een van de belangrijkste oorzaken van klimaatverandering is onze gezamenlijke CO2 uitstoot. Intratuin draagt – in lijn met doel dertien van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals/SDG’s) van de Verenigde Naties – op verschillende manieren bij aan het terugdringen van deze uitstoot.

Doel dertien is gericht op het drastisch terugbrengen van de wereldwijde CO2-uitstoot en de vervanging van fossiele brandstoffen voor duurzame brandstoffen. Denk aan wind- en waterenergie. Naast het reduceren van CO2-uitstoot is compenseren een belangrijke manier om nog verdere aantasting van de aarde tegen te gaan. Hoe? Door het planten van bomen en planten, die op een natuurlijke manier CO2 uit de lucht opnemen. Hier kan Intratuin een grote bijdrage leveren. Groen zit immers in het DNA van de organisatie verweven.

Onze eigen uitstoot reduceren

Onze winkels verbruiken natuurlijk stroom, consumenten komen met de auto naar onze vestigingen, Intratuin verzendt bestellingen naar de consument en voor de binnenteelt van de planten die wij verkopen is ook energie nodig. Er zijn dus verschillende niveaus waarop Intratuin iets kan en wil betekenen. Om te beginnen hebben al onze vestigingen minimaal een brons klimaatcertificaat, maken we voor ons eigen stroomverbruik sinds begin 2020 gebruik van Europese windenergie en bieden we vanaf 2021 onze consument de optie voor duurzame pakketverzending. Daarnaast zullen we vanaf 2021 op al onze parkeerterreinen elektrische laadpalen aanbieden.

Zoveel mogelijk compenseren

Onze missie is 50% groene tuinen in Nederland in 2030. Anno 2020 is dat 36%. Met maar liefst 3 miljard vierkante meter aan potentieel groene tuinen kan dat héél erg veel betekenen voor de CO2-opname. En niet alleen dat. Groen zorgt ook voor goede afwatering, biodiversiteit en verkoeling. Om die vergroening te realiseren adviseren we onze consumenten over de mogelijkheden voor hun tuin en moedigen we aan om bestrating te vervangen door vegetatie. Zo houden we ook ieder jaar de ‘Tegel eruit, plant erin’-actie, waarbij consumenten hun stoeptegels gratis mogen verruilen voor planten. Omdat het belangrijk is dat mensen en vooral kinderen het belang van een groene omgeving gaan inzien, werken we ook samen met onder andere Naturalis en het Instituut voor Natuureducatie & Duurzaamheid.

Back to top